ECOTEST spol. s r.o.
Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany
Tel/Fax : 038 -5320 171, 5320 172
e mail : ecotest@isternet.sk
-------------------------------------------------------------
- IČO : 30 998 263
- IČ DPH : SK2020419082
- ECOTEST spol s r.o. je zapísaná  v Obchodnom registri
  Okresného súdu Nitra oddiel sro, vložka číslo 952/N
- firmu zastupuje : Ing. Roman Candrák, konateľ
Predaj a technická podpora :

Ing. Roman Candrák 
Tel : 038 -5320 171, 5320 172
0905 - 251 915 
e mail : ecotest@isternet.sk
Dodávky tovaru, fakturácia :

Igor Candrák
Tel : 038 -5320 171, 5320 172
0905 - 469 254
e mail : ecotest@isternet.sk
Ing. Pavol Paulina
Tel : 0908 - 788 105
e mail : ecotestmi@isternet.sk

Ing. Rastislav Žiak
Tel : 0905 - 935 218
e mail : ecotestba@isternet.sk
Servis :

Jozef Ušpak
Tel : 0905 - 407 259
e mail : servisec@isternet.sk
Realizácia projektov, marketing :

Ing. Matúš Candrák
0905 - 965 967
e mail : ecotest@isternet.sk
Sídlo firmy a údaje o firme :