O firme Ecotest, s. r.o.

      Predmetom činnosti firmy Ecotest, s.r.o. Topoľčany je dovoz, predaj a servis analytických a laboratórnych prístrojov a automatických vzorkovačov vody. Jedná sa o prístroje a zariadenia, používané v priemyselných laboratóriách, vo výrobe a čistené vody, energetike, školstve, vede a výskume a v iných oblastiach. Firma vykonáva túto činnosť od r. 1995. Ecotest, s.r.o. dodáva laboratórne prístroje a meraciu techniku od viac ako 30 významných európskych a amerických výrobcov . Všetky tieto firmy majú aplikované systémy riadenia kvality podľa normy ISO 9001. Ecotest, s.r.o. je výhradným alebo autorizovaným zástupcom týchto firiem v Slovenskej republike. V r. 2004 naša spoločnosť v spolupráci so svojimi subdodávateľmi rozšírila svoju činnosť o výrobu, predaj a montáže laboratórneho nábytku .

              Keďže Ecotest, s.r.o. pôsobí najmä v oblasti laboratórnej meracej techniky predajcovia a obchodní zástupcovia firmy majú vysokoškolské vzdelanie chemického smeru a dlhoročnú prax a sú schopní kvalifikovane zákazníkom poradiť pri výbere vhodných prístrojov . Predajcovia firmy sú zaškolení na predaj, aplikácie a zaškolenie na obsluhu prístrojov u jednotlivých výrobcov. Ecotest, s.r.o. dodáva prístroje včítane prekladov návodov na obsluhu, inštalácie prístrojov a zaškolenia obsluhy. U náročnejších prístrojov, postupov prípravy vzorky a analytických metód pripravíme pre užívateľov konkrétne postupy merania pre jeho vzorky. Pre tieto účely firma vlastní tzv. " demo prístroje " , t.j. prístroje ktoré slúžia na odskúšanie vzoriek zákazníka a odporučenie vhodných zostáv.

              Servisný technik Ecotest, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v oblasti inštalácií, uvedenia do prevádzky, použitia a servisu laboratórnej a prístrojovej meracej techniky. Servisný technik absolvoval servisné školenia priamo u výrobcov prístrojovej a meracej techniky. Servis Ecotest, s.r.o. má priamy kontakt na servisné centrá výrobcov, ktoré sú v prípade potreby schopné poskytnúť rýchlu odbornú pomoc. Servis Ecotest, s.r.o. je vybavený všetkou potrebnou servisnou dokumentáciou, meracími, kontrolnými a skúšobnými prístrojmi, softwarom a náradím. Firma má vlastný sklad najpotrebnejších náhradných dielov a tiež uzavreté dohody s výrobcami prístrojov pre dodanie náhradných dielov cez expresné prepravné systémy. Uvedené opatrenia zabezpečujú pre našich zákazníkov bezproblémové používanie a opravy našich prístrojov.