Referencie fy Ecotest, s.r.o.*

Bratislavský kraj
Applied Precision, s.r.o. - A.S.E. Aquaseco, s.r.o. Ivánka - Basf Coating, s.r.o. - Basf Polyuretány, s.r.o. Malacky - Bel Novamann, s.r.o. - Bratislavská teplárenská, a.s. - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - Castrol Slovensko, s.r.o.- Colnotechnologické laboratórium CR SR - ČOVSPOL, a.s. Rovinka - Duslo, závod Istrochem, a.s. - Hermes Labsystems, s.r.o. - Holcim, a.s. Rohožník - Hydrotechnológia , s.r.o. - KUSYN - Labo SK, s.r.o. - LPP - Mikrochem, s.r.o Pezinok - MM Team, s..r.o. - OLO, a.s. Bratislava - Pragolab, s.r.o. - Progast, s.r.o. - RÚVZ Bratislava - SAV Chemický ústav - SAV Ústav molekulárnej biológie - SHMÚ - Slovenská agentúra životného prostredia - Slovenská grafia, a.s. - Slovenská zdravotnícka univerzita - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Dunaja - Slovgeoterm, a.s. - Slovnaft, a.s. - Slovnaft VÚRUP, a.s. - STU fakulta chemickej a potravinárskej technológie - STU stavebná fakulta - ŠÚKL - ŠVPÚ - Technický a skúšobný ústav stavebný - UK Farmaceutická fakulta - UK Prírodovedecká fakulta - ÚKSUP Bratislava - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - Úrad verejného zdravotníctva SR - Technický a skúšobný ústav stavebný - Volkswagen, a.s. - VÚ celulózy a papiera - VÚ pôdoznalectva - VÚCHT - VÚVH - VÚ potravinársky - ZVS , a.s. podnikové laboratórium

Trnavský kraj
Amylum, s.r.o. Boleráz - Bekaert, s.r.o. Hlohovec - Bekaert, s.r.o. Sládkovičovo - Biomin, a.s. Cífer - Bodet & Horst, a.s. Vrbové - Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany - Cleanpal, s.r.o. Sereď - DIPEX, s.r.o. Sereď - Eastern Sugar, a.s. Dunajská Streda - Elastik, s.r.o. Bohdanovce - Enviral, a.s. Leopoldov - Euromilk, a.s. Veľký Meder - Grafobal, a.s. Skalica - Chemolak, a.s. Smolenice - I.D.C. Holding, a.s. Figaro Trnava - I.D.C. Holding, a.s. Pečivárne Sereď - I.D.C. Loly, s.r.o. Cífer - IKO Slovakia, s.r.o. Senica - Johns Manville, a.s. Trnava - Kordsevice, a.s. Senica - Meroco, a.s. Leopoldov - Nemocnica Hlohovec - ROIN, s.r.o. Hlohovec - RÚVZ Trnava - Semikron, s.r.o. Vrbové - Slovenské elektrárne, a.s. - EBO Jaslovské Bohunice - Slovenské liehovary a likérky, a.s. Leopoldov - Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Piešťany- SPŠ Trnava - Transpetrol, a.s. Bučany - Trnavská vodárenská spol., a.s. Piešťany - Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava - VÚJE , a.s. Trnava - Xella Pórobetón, s.r.o. Šaštín - Zentiva, a.s. Hlohovec - ZVS, a.s. Dunajská Streda - ZVS, a.s. Jelka

Nitriansky kraj
Agrochemický podnik, a.s. Levice - Aquaflot, s.r.o. Nitra - Bel/Novamann, s.r.o. Nové Zámky - Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra - Danfoss Compresors, s.r.o. Zlaté Moravce - DUSLO, a.s. Šaľa - Dunaj Petrol Trade, a.s. Komárno - Elektrokarbon, a.s Topoľčany - Fortunae, s.r.o. Levice - Giesecke & Devrient, s.r.o. Nitra - Heineken, a.s. Hurbanovo - Chemos, s.r.o. Topoľčany - InterTriboDia, s.r.o. Tlmače - JAV-AKC, s.r.o. Vlčany - Matador Automotive , a.s. Vráble - MEVAK, a.s. Nitra - Natur Product, s.r.o. Ipeľský Sokolec - Novofruct SK , s.r.o. Nové Zámky - Osram, a.s. Nové Zámky - Pharmagal, s.r.o. Nitra - PPC Čab, a.s. Nové Sady - RÚVZ Nitra - Slovenské elektrárne, a.s. Mochovce - SES, a.s. Tlmače - Smurfit Kappa, a.s. Štúrovo - SPP, a.s. Ivánka pri Nitre - SPU Nitra, Fakulta agrobiológie a potrav. zdrojov SPU Nitra, Fakulta biotechnológie a potravinárstva - Topvar, a.s. Topoľčany - Transpetrol, a.s. Šahy - Univerzita Konštantína Filozofa Nitra - VÚCHT, a.s. Šaľa - ZVS, a.s. Komárno - ZVS, a.s. Levice - ZVS, a.s. Nitra - ZVS, a.s. Nové Zámky - ZVS, a.s. Šaľa - ZVS, a.s. Topoľčany

Trenčiansky kraj
Cemmac, a.s. Horné Srnie - Coca Cola , s.r.o. Lúka - Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov - Ekoprogres, v.d. Trenčín - Hella Front Lighting, s.r.o. Kočkovce - HNB, a.s. Nováky - Chirana T. Injecta, a.s. Stará Turá - Maspex Slovakia, s.r.o. Kamenec pod Vtáčnikom - Milex, a.s. Nové Mesto nad Váhom - Misuzu Slovakia, s.r.o. Častkovce - NCHZ, a.s. Nováky - Nestlé, s.r.o. Prievidza - Nemocnica Považská Bystrica - NIKA, s.r.o. Považská Bystrica - Polychem, s.r.o. Prievidza - Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica - Pyrotherm, s.r.o. Považská Bysrtica - RONA, a.s. Lednické Rovne - RÚVZ Prievidza - Sanitas, a.s. Nové Mesto nad Váhom - SE Vodné elektrárne, a.s. Trenčín - Sloveca, s.r.o. Nováky - StVS, a.s. Prievidza - Tepláreň, a.s. Považská Bystrica - Trenčianska vodárenská spol., a.s. Trenčín Uni-Tech, s.r.o. Púchov - Xella, a.s. Zemianske Kostoľany - ZVS Holding, a.s. Dubnica n. Váhom

Žilinský kraj
A.S.A., s.r.o. Žilina - Bell/Novamann, s.r.o. Ružomberok - Cementáreň, a.s. Lietavská Lúčka - Galvatech , s.r.o. Rajec - Goralwood, s.r.o. Turčianske Teplice - Ingeo-Envilab, s.r.o. Žilina - Kia Motors Slovakia, s.r.o. Teplička nad Váhom - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš - Liptovské laboratória, s.r.o. Liptovský Mikuláš - Liptovská mliekareň, a.s. Liptovský Mikuláš - LG Philips, s.r.o. Námestovo - Marconi Martin - Martinská teplárenská, a.s. Martin - Metsa Tissue, a.s. Žilina - Mondi SCP, a.s. Ružomberok - Neografia, a.s. Martin - Nemocnica Liptovský Mikuláš - Obaly SOLO, s.r.o. Ružomberok - Orava Milk Leštiny - Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Dolný Kubín - Pečivárne, s.r.o. Liptovský Hrádok - Primalex, s.r.o. Dolný Kubín - RES, a.s. Ružomberok - RÚVZ Žilina - RYBA, s.r.o. Žilina - Severoslovenské vodárne a kanalizácie , a.s. Žilina a Čadca - Slovtan, s.r.o. Liptovský Mikuláš - Slovenská paroplyn. spoločnosť, a.s. Ružomberok - Slovenské pramene a žriedla, a.s. Budiš - Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Váhu Žilina - SOU chemické Žilina - ŠÚKL Žilina - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Martin - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Martin - Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok - Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok - Volkswagen, a.s. Martin - VÚTCH-CHEMITEX Žilina - Žilinská teplárenská, a.s. Žilina - ŽOS, a.s. Vrútky

Banskobystrický kraj
Analpo, s.r.o. Zvolen - Banskobystrický pivovar, a.s. Banská Bystrica - BBES, a.s. Banská Bystrica - Biotika, a.s. Slovenská Ľupča - Bučina, s.r.o. Zvolen - Cortizo Slovakia, a.s. Nová Baňa ČOV, a.s. Slovenská Ľupča - Detox, s.r.o. Banská Bystrica - Elba, a.s. Kremnica - Fermas, a.s. Slovenská Ľupča - Festap, s.r.o. Fiľakovo - Galvex, s.r.o. Banská Bystrica - Gemerské žriedla, a.s. Tornaľa, G.V. Pharma, a.s. Slovenská ľupča - Heineken, a.s. Rimavská Sobota - Lasselsberger, a.s. Banská Štiavnica - Ledum Banská Bystrica – LEG-KOVO, s.r.o. Tornaľa - Mezos, s.r.o. Banská Bystrica - Mikrolab, s.r.o. Rimavská Sobota - Pann Aqua , a.s. Zvolen - Pivovar ERB, s.r.o. Banská Štiavnica - SHP Harmanec, a.s. - Slovenské cukrovary, a.s. Rimavská Sobota - Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Hrona Banská Bystrica - Slovmag, a.s. Lubeník - SPP, a.s. Veľké Zlievce - Smrečina - Hofatex, a.s. Banská Bystrica SMZ, a.s. Jelšava - StVS, a.s. Banská Bystrica - StVS, a.s. Lučenec - StVS, a.s. Rimavská Sobota - StVS, a.s. Veľký Krtíš - StVS, a.s. Zvolen - StVS, a.s. Žiar nad Hronom - Tauris, a.s. Rimavská Sobota - Technická univerzita Zvolen - Thermosolar, s.r.o. Žiar n. Hronom - VVS, a.s. Revúca - Zvolenská teplárenská, a.s. Zvolen - Železiarne, a.s. Podbrezová

Prešovský kraj
Čokoládovňa EVA, s.r.o. Nižný Hrušov - Ekonomická univerzita, VVICB Kapušany - Gavax, s.r.o. Vranov nad Topľou - Geopol, s.r.o. Prešov - KB Frutos, s.r.o. Prešov - Kronospan, s.r.o. Prešov - Muller Taxtilles , a.s. Humenné - Nylstar, a.s. Humenné - Pivovary Topvar, a.s. Veľký Šariš - Podtatranská vodárenská spol., a.s. Poprad - Podtatranská vodárenská spol., a.s. Stará Ľubovňa - Radoma, s.r.o. Veľké Kapušany - Rhodia, a.s. Humenné - RÚVZ Prešov - RVPS Bardejov - Slovnaft, a.s. Kapušany - Solivary, a.s. Prešov - SPP, a.s. Veľké Kapušany - Sokoflok, s.r.o. Prešov - ŠVPÚ Prešov - Tatranská mliekáreň, a.s. Kežmarok - Taval, s.r.o. Ľubotice - Tesla, a.s. Stropkov - Whirpool, a.s. Poprad - Vanapo, s.r.o. Svidník - VŠÚZ Veľká Lomnica - VVS,a.s. Bardejov - VVS, a.s. Humenné - VVS, a.s. Prešov -VVS, a.s. Sabinov - VVS, a.s. Svidník - VVS, a.s. Vranov nad Topľou - Zeocem, a.s. Bystré - Zlatá Studňa, s.r.o. Široké

Košický kraj
Diakol, s.r.o. Strážske - EL, s.r.o. Spišská Nová Ves - Embraco, s.r.o. Spišská Nová Ves - Chemko, a.s. Strážske - Chemza, s.r.o. Strážske - Hnojivá Duslo, s.r.o. Strážske - Kerko, a.s. Michalovce - Kerkotherm, a.s. Košice - Kosit, a.s. Košice - Kovohuty, a.s. Krompachy - Leonidas, s.r.o. Trebišov - MPCK, a.s. Spišská Nová Ves - Podtatranská vodárenská spol., a.s. Spišská Nová Ves - Refrako, s.r.o. Košice - RÚVZ Košice - Ryba, s.r.o. Košice - SAV Ústav fyziológie hosp. zvierat Košice - SAV Ústav geotechniky Košice - SE, a.s. Elektrárne Vojany - SHP, a.s. Slavošovce - SPP, a.s. Jablonov nad Turnou - Syráreň Bel, a.s. Michalovce - Štátny geologický ústav Spišská Nová Ves - ŠÚKL Košice - ŠVPÚ Košice - Technická univerzita Košice - Tepláreň, a.s. Košice - Univerzita veterinárneho lekárstva Košice - ÚPJŠ Prírodovedecká fakulta Košice - ÚPJŠ Lekárska fakulta Košice - US Steel Košice, s.r.o.- US Steel Labortest, s.r.o. Košice - Vino-Vin Slovensko, s.r.o. Tibava - VSH, a.s.Turňa nad Bodvou - VVS, a.s. Košice - VVS, a.s. Michalovce - VVS, a.s. Rožňava - VVS, a.s. Trebišov - V.O.D.S. , a.s. Košice

* uvedená je len časť najvýznamnejších zákazníkov Ecotest, s.r.o.